Adatkezelési tájékoztató a Sinus-Fair Corporate Zrt. online felületekkel összefüggő adatkezeléseivel összefüggésben

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Kuczor Orsolya

e-mail: info@sf-corporate.hu

telefonszám: +36 88 400 331

www.sf-corporate.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével, vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg a weboldalainkat.

Az Ön által megtekintett weboldalak üzemeltetője az SINUS-FAIR CORPORATE Zrt. (8200 Veszprém, Lövőház utca 12., a továbbiakban: SINUS-FAIR CORPORATE). Az SINUS-FAIR CORPORATE weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az SINUS-FAIR CORPORATE nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, a jogosulatlan megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is. Az SINUS-FAIR CORPORATE nem vállal felelősséget az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért. Az SINUS-FAIR CORPORATE weblapjain bizonyos linkek olyan harmadik személy honlapjára vezetnek, melyek teljes mértékben az SINUS-FAIR CORPORATE ellenőrzésén kívül áll. Ezen oldalak működéséért, az oldalak tartalmának jogszerűségéért, az oldalakon kínált szolgáltatásért, az SINUS-FAIR CORPORATE nem vállal felelősséget. Az SINUS-FAIR CORPORATE fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse vagy korlátozza. Az SINUS-FAIR CORPORATE nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a weblapokhoz való hozzáférés állandó és hibamentes.

Az SINUS-FAIR CORPORATE weblapjainak használatával Ön lehetővé teszi számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Az SINUS-FAIR CORPORATE a fentiek elérése érdekében weboldalain többek között ún. cookie-kat (azaz sütiket) alkalmaz, amelynek célja a weboldal könnyebb használhatósága, a testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az SINUS-FAIR CORPORATE a fentiek alapján rögzített információkat nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését

Az SINUS-FAIR CORPORATE kijelenti, hogy az Ön személyes adatait a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény , valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az SINUS-FAIR CORPORATE adatkezeléséről bővebb információkat találhat Adatkezelési Tájékoztatójában.

Az SINUS-FAIR CORPORATE weboldalán elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az SINUS-FAIR CORPORATE ZRT. nem vállal felelősséget. A weboldalakon megtalálható elemzések nem minősülnek az SINUS-FAIR CORPORATE Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy befektetési ajánlásának. Az SINUS-FAIR CORPORATE elemzéseiben szereplő információk alapján készített előrejelzésekért, illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért az SINUS-FAIR CORPORATE felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek. Az SINUS-FAIR CORPORATE által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az Üzletszabályzat tartalmazza, mely megtekinthető a honlapon, illetve az SINUS-FAIR CORPORATE ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben.

Az SINUS-FAIR CORPORATE ZRT. több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Youtube csatorna, stb.) saját profillal rendelkezik, melyen bejegyzéseket is közzé tesz. Ezen oldalakon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek megbízás megadására vonatkozó felhívásnak. Az itt található bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változásai hatással lehetnek. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. A közösségi oldalakon közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra vonatkozó, jelen jogi nyilatkozat érvényes.

Az SINUS-FAIR CORPORATE weboldalán elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, kizárólag az SINUS-FAIR CORPORATE Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet akár részben, akár egészben, bármely módon felhasználni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

SINUS-FAIR CORPORATE ZRT. Befektetési Zrt. | Minden jog fenntartva.