Szolgáltatásaink

Befektetési és pénzügyi elemzés

Szolgáltatás bemutatása

Befektetési elemzés keretében a Társaságunk pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlást készít, amelyet nyilvánosságra hoz vagy egyéb módon az ügyfelek rendelkezésére bocsát.

A Társaság a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés tevékenységét nem ügyfélmegbízás alapján végzi, hanem rendszeres gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan, befektetési szolgáltatásának népszerűsítésére.

Nem minősül befektetési elemzésnek a befektetési tanácsadás, valamint a Bszt. alapján az ügyfél részére átadott előzetes és utólagos tájékoztatásra vonatkozó információ. A Társaságunk kizárólag saját hatáskörben dönt arról, hogy mely pénzügyi eszközzel, kibocsátóval, ügylettel, illetve piaccal kapcsolatban készít befektetési elemzést és pénzügyi elemzést.

Társaságunk a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés készítésekor a befektetési szolgáltatóktól általában elvárható szakmai gondossággal jár el azzal, hogy a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés szakmai véleményt tükröz és nem alkalmas arra, hogy önmagában annak alapján az Ügyfél befektetési döntést hozzon.

Hogyan lehet az ügyfelünk?

Társaságunk valamennyi ügyfele számára magas szintű, személyes ügyfélkiszolgálást biztosít, annak érdekében, hogy az igényeiknek és céljaiknak megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal állhassunk a rendelkezésükre.

Bátran számíthat Sinus-Fair tanácsadójára, ha:

1

Meglévő megtakarítása számára szeretné megtalálni a legoptimálisabb befektetési megoldást

2

Komplett, életpályáján is átívelő pénzügyi megoldásokat keres

3

Rendszeres megtakarítóként célja egy Ön számára ideális portfolió felépítése

4

nem szeretne a nagy szolgáltatók call centereivel, kódjaival, jelszavaival bajlódni, és ezek helyett személyesre szabott ügyfélkiszolgálást keres

Kapcsolat

További információért, részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal üzletkötőinkhez!

Befektetési tanácsadás

Szolgáltatás bemutatása

A befektetési tanácsadás olyan pénzügyi szolgáltatásunk, amely pénzügyi eszközökre, tőkepiacokra vonatkozóan ad tanácsokat ügyfeleinknek. A befektetési tanácsadás célja az egyéni igényeknek messzemenően megfelelő pénzügyi konstrukció kialakítása és közreműködés a megvalósításban.

Az ügyfél és a szolgáltató a kizárólag saját terméket árusító modellben sokszor ellenérdekelt lehet. Ezzel a modellel szemben a mi célunk a termékfüggetlen tanácsadás, ahol különböző pénzügyi termékek, értékpapírok, 

befektetési alapokból és állampapírokból kialakított portfoliók segítségével szinte minden befektetési cél megvalósítható.

A befektetési tanácsadás pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó, személyre szóló ajánlás nyújtása, ide nem értve a nyilvánosság számára közölt tény, adat, körülmény, tanulmány, riport, elemzés és hirdetés közzétételét, továbbá a befektetési vállalkozás által az ügyfél részére adott előzetes és utólagos tájékoztatást. A befektetési tanácsadás igénybevételének előfeltételeként az úgynevezett alkalmassági teszt keretében mérjük fel az ügyfelünk érintett termékkel kapcsolatos ismereteit, gyakorlatát, kockázatviselő képességét, pénzügyi helyzetét és befektetési céljait, megállapítva ennek segítségével a kockázati profilját. Fontos, hogy az alkalmassági teszt kitöltése minden esetben feltétele a befektetési tanácsadás igénybevételének, ugyanakkor az alkalmassági teszt kitöltése önkéntes alapú, az Ügyfél kifejezett hozzájárulásán alapul.

A befektetési tanácsadás további feltétele, hogy az elérhető termékek illeszkedjenek az Ügyfél célpiacába. Erre a kérdésre a tranzakciókat megelőző célpiaci vizsgálat ad választ, és amennyiben a termékpalettán van olyan termék, amely Ügyfelünk számára nem alkalmas, vagy olyan termék, amely a negatív célpiacába esik, akkor befektetési tanácsadással nem tudunk szolgálni.

Hogyan lehet az ügyfelünk?

Társaságunk valamennyi ügyfele számára magas szintű, személyes ügyfélkiszolgálást biztosít, annak érdekében, hogy az igényeiknek és céljaiknak megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal állhassunk a rendelkezésükre.

Bátran számíthat Sinus-Fair tanácsadójára, ha:

1

Meglévő megtakarítása számára szeretné megtalálni a legoptimálisabb befektetési megoldást

2

Komplett, életpályáján is átívelő pénzügyi megoldásokat keres

3

Rendszeres megtakarítóként célja egy Ön számára ideális portfolió felépítése

4

nem szeretne a nagy szolgáltatók call centereivel, kódjaival, jelszavaival bajlódni, és ezek helyett személyesre szabott ügyfélkiszolgálást keres

Kapcsolat

További információért, részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal üzletkötőinkhez!

Megbízás felvétele és továbbítása

Szolgáltatás bemutatása

Társaságunk ezen befektetési szolgáltatás keretében az Ügyfelünk megbízása alapján saját nevében, de Ügyfelünk javára vagy terhére, a megbízásban rögzített feltételek mellett köt pénzügyi eszközre adásvételi vagy egyéb szerződést.

Megbízás felvétele és továbbítása tevékenység keretében a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására szóló megbízását Társaságunk felveszi és azt teljesítés végett a megbízásban meghatározott személyhez továbbítja

Megbízás felvétele és továbbítás

Hogyan lehet az ügyfelünk?

Társaságunk valamennyi ügyfele számára magas szintű, személyes ügyfélkiszolgálást biztosít, annak érdekében, hogy az igényeiknek és céljaiknak megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal állhassunk a rendelkezésükre.

Bátran számíthat Sinus-Fair tanácsadójára, ha:

1

Meglévő megtakarítása számára szeretné megtalálni a legoptimálisabb befektetési megoldást

2

Komplett, életpályáján is átívelő pénzügyi megoldásokat keres

3

Rendszeres megtakarítóként célja egy Ön számára ideális portfolió felépítése

4

nem szeretne a nagy szolgáltatók call centereivel, kódjaival, jelszavaival bajlódni, és ezek helyett személyesre szabott ügyfélkiszolgálást keres

Kapcsolat

További információért, részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal üzletkötőinkhez!